W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI WIELKIEJ

XML

Treść

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
tel/fax:  52 381 24 55
e-mail: sdsnww@gmail.com

Środowiskowy Dom Samopomocy ( ŚDS) istnieje od  października 1997 r.  i przeznaczony jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z usług ŚDS korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, jak i udzielenia pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i  społecznym. Nasze działania o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym dążą do ogólnej poprawy jakości życia uczestników terapii w ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  oferuje :

 • pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby
 • program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, obejmujący zajęcia rehabilitacyjne, na które składają się treningi nowych i utraconych na skutek choroby umiejętności, a także zajęcia relaksacyjne i kulturalne oraz indywidualne poradnictwo socjalne i psychologiczne 
 • budowanie więzi samopomocy wśród uczestników

Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  obejmują:

 • trening higieniczny;
 • trening czystości; 
 • trening racjonalnego gospodarowania pieniędzmi; 
 • trening kulinarny; 
 • trening załatwiania spraw urzędowych; 
 • trening umiejętnego dbania o zdrowie; 
 • trening umiejętności wykonywania prac domowych; 
 • trening edukacyjny; 
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych; 
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym:
        - udział w imprezach integracyjnych oraz udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
        - udział w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych,
        - wyjazdy krajoznawczo - integracyjne i do placówek kulturalnych .
 
Terapia zajęciowa odbywa się w następujących w pracowniach:
 • kulinarnej;
 • stolarsko – modelarskiej; 
 • edukacyjno – komputerowej; 
 • krawiecko – dziewiarskiej; 
 • plastyczno – rękodzielniczej; 
 • gospodarstwa domowego.
 
Rodzaj i zakres usług świadczonych w ŚDS dostosowywany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych jego uczestników.

Zadania ŚDS realizowane są przez zespół wspierająco- aktywizujący składający się z dyrektora, psychologa, terapeutów  i opiekunów.


Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy:
1. Złożenie wniosku o skierowanie do ŚDS
Procedura przyjęcia do ŚDS wszczynana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny lub innej osoby, jednak za zgodą osoby, której wniosek dotyczy. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do  OPS wraz z następującymi załącznikami:
 • zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, wystawione przez lekarza psychiatrę lub neurologa
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie 
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada
2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Po otrzymaniu wniosku pracownik socjalny OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS ustala, w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzanego w oparciu o przepisu ustawy o pomocy społecznej  sytuację bytową, rodzinną, zdrowotną, majątkową i dochodową osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, a następnie  opracowuje plan pomocy, którego elementem może być skierowanie do ŚDS.
3. Wydanie decyzji administracyjnej        
                  
Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Decyzja określa okres pobytu w ŚDS oraz miesięczną odpłatność za usługi świadczone w ŚDS. Wydanie decyzji o skierowaniu poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną przeprowadzaną przez członka zespołu wspierająco- aktywizującego ŚDS. Przed przyjęciem do domu kandydat na uczestnika  zobowiązany jest zapoznać się z  zasadami jego funkcjonowania, w tym  obowiązującymi przepisami porządkowymi.

 
Odpłatność za usługi świadczone w ŚDS
W związku z wejściem w życie z dniem 30 maja 2021r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2021, poz.803)  od czerwca 2021r. pobyt dzienny w Środowiskowych Domach Samopomocy jest nieodpłatny.