W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna

XML

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2A, telefon kontaktowy 52 583 22 12; 
W Środowiskowym Domu Samopomocy powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: sdsnww@gmail.com;


Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych w zakresie wizerunku, przetwarzane będą w celu realizacji uprawnienia do zapewnienie realizacji uprawnienia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zapewnienia psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej w myśl art. 51a ustawy  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) - na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia przywołanego we wstępie, natomiast dane osobowe w zakresie wizerunku (w przypadku wyrażenia zgody) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia - w celu działań promocyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez przepisy prawa ogólnie obowiązującego;


Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych osobowych w zakresie wizerunku, będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji zapisanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej – tj. 10 lat oraz w zakresie zgodnym z § 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 249), natomiast dane osobowe w zakresie wizerunku będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu wygaśnięcia decyzji administracyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, a umieszczone w kronice Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej do czasu funkcjonowania jednostki;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;


Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym, koniecznym dla zapewnienia realizacji uprawnienia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zapewnienia psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej w myśl art. 51 a ustawy  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm);


Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapewnienia Pani/Panu realizacji prawa dostępu do rehabilitacji społecznej oraz zapewnienia psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, z kolei wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne
·         Zgodnie z obowiązującym prawem Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez opiekunów prawnych wizerunków uczestników lub innych osób (np. wykonywanie zdjęć i filmów na zajęciach, uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody opiekuna prawnego.